התרשמות – איטו אבירם

איטו אבירם הגיע עם ילדיו המקסימים – ויחדיו הם העבירו חופשה נפלאה וחוו דעתם בכתבה המצורפת.


לכידה 2

Facebooktwitteryoutube